Nordöstra avdelningen

Ordförande Joakim Berlin , Katrineholm, tel arb 0150 - 66 22 57
Sekreterare Marko Nuikka, Eskilstuna, tel arb 070 - 563 03 26
Kassör Bengt Frid, Arboga, tel arb 0589 - 123 35

Representanter i Huvudstyrelsen:
Joakim Berlin och Michael Andersson med Mikael Linderis som suppleant

Referat från Nordöstra avdelningens årsmöte den 23 mars 2017 i Västerås